Визначено переможців регіонального конкурсу дитячого малюнка присвяченого Дню Незалежності України

Визначено переможців регіонального конкурсу дитячого малюнка присвяченого Дню Незалежності України

04 серпня 2020 року визначили переможців регіонального конкурсу дитячого малюнка присвяченого Дню Незалежності України.
Для участі в …

Відбулась 34 сесія районної ради

Відбулась 34 сесія районної ради

Сьогодні, під керівництвом голови районної ради Романа Гринишина відбулась 34 сесія районної ради.

Відбулась 33 сесія районної ради

Відбулась 33 сесія районної ради

В четвер, 25 червня, під керівництвом голови районної ради Романа Гринишина відбулась 33 сесія …

Відбулася 32 сесія районної ради

Відбулася 32 сесія районної ради

Злагоджено та оперативно, під керівництвом голови районної ради Романа Гринишина, сьогодні, 14 травня 2020 року, відбулось …

Рогатинську районну лікарню підтримали місцеві меценати

Рогатинську районну лікарню підтримали місцеві меценати

За підтримки райдержадміністрації та районної ради було налагоджено співпрацю між меценатами Рогатинщини і комунальним …

Попередня
Наступна

Голова ради вітає!

Шановні друзі!

     Щиро вітаю Вас на офіційному сайті Рогатинської районної ради.
Рогатинська земля – це край багатих національних традицій, високого рівня культури, батьківщина талановитих та працьовитих людей, колиска всесвітньовідомої Роксолани – Насті Лісовської. Тут на кожному кроці подих історії, великої і самобутньої, яка писалась мечем і вогнем, горем і радістю впродовж більше як вісімсот років.
Одним із головних принципів діяльності ради є відкритість її діяльності, забезпечення прозорості у прийнятті рішень та готовності до конструктивного діалогу з громадою.
На сайті Ви зможете отримати повну та достовірну інформацію про структуру ради, роботу депутатського корпусу, постійних комісій, рішення ради, переглянути новини та інформаційні повідомлення.
Впевнений, що наша співпраця і спільні зусилля сприятимуть всебічному розвитку Рогатинщини.

З повагою
голова районної ради
Роман Гринишин

Рогатинська районна рада > Положення про постійні депутатські комісії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії
Рогатинської районної ради 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Це Положення розроблено відповідно до п. І5 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів України.
1.2 Постійні комісії (далі – комісія) є органом, що обирається з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, а також виконання доручень президії районної ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.
Комісія обирається районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. При необхідності кількість комісій, їх назви та склад може змінюватися  за рішенням ради.
1.3 Всі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією згідно із зазначеним вище Законом, Регламентом районної ради та цим Положенням .
1.4 До складу комісії не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
1.5 Комісія підзвітна районній раді та відповідальна перед нею.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1 Організація роботи комісії  покладається на голову комісії.
2.2 Голова комісії:
– скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії (як усні, так і письмові), представляє комісію у відносинах з іншими /комісіями/ органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;
– підписує висновки і рекомендації, протоколи засідань комісії, вимагає усунення порушень закону від осіб, які їх допустили, з питань, які входять до компетенції  комісії, або звертається до вищестоящого органу чи посадової особи, які правомочні усунути порушення;
– за дорученням голови районної ради голова постійної комісії представляє районну     раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими     колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, громадянами тощо.
2.3 У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник   голови або секретар комісії. Заступник голови  комісії та секретар обираються комісією із числа членів комісії. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере  участь не менше як половина від загального складу комісії.
2.4 За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписує голова і секретар комісії.
2.5 Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.
2.6 За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів.
2.7 Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови районної ради, розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації прийняті постійними  комісіями на їх спільних засіданнях підписують голови відповідних комісій.

ІІІ. ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  ЗДІЙСНЕННЯ  КОНТРОЛЮ.

3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і подальший контроль на засадах законності, обгрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України. 

IV (1). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ МАНДАТНОЇ
З ПИТАНЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ ТА
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 

1.1 Комісія за  дорученням ради або за письмовим  зверненням  депутата розглядає питання, пов’язані з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики,  адміністративно-територіального устрою, готує висновки з цих питань, виступи на сесіях  районної ради.
1.2 Комісія за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною    ініціативою:
– готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради;
– дає офіційне тлумачення правил депутатської етики;
– систематично проводить узагальнення, а також подає рекомендації раді з питань дотримання депутатської етики;
– проводить розслідування порушень депутатами правил етики, а також норм законодавства і регламенту, що стосується  поведінки депутатів, розглядає заяви     депутатів та листи  виборців, в яких повідомляється про допущені   порушення;
– може утворювати підкомісію з числа її членів по перевірці окремих видів діяльності, що стосується подання декларацій до податкових органів щодо своєї діяльності;
– здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій районної ради, постійних комісій та інших комісій районної ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань голові районної ради або районній раді;
– попередньо розглядає пропозиції щодо адміністративно – територіального устрою, які надійшли від сільських, селищної, міської рад,   виносить дані пропозиції на сесію районної ради з подальшим направленням подання в обласну раду;
– розглядає інші питання, які відносяться до її відання.
1.3 Комісія заслуховує депутата, який:
– порушив регламент, внаслідок чого мали місце зрив або вимушена перерва  засідання чи інша дезорганізація роботи;
– принизив честь і гідність інших депутатів під час засідань ради, допустивши образливі висловлювання, чи перешкоджав виступу іншого депутата;
– розголосив відомості, що стосуються питань, розглянутих на закритих  засіданнях ради, президії, постійних комісій,  які не підлягають за їх   рішенням розголошенню, а також відомості, які стосуються таємниці   особистого життя депутата або виборця, що охороняється законом;
– без поважних причин не бере участі протягом 3-х засідань підряд в комісії  до якої він входить;
– використав   у публічних виступах недостовірні або неперевірені факти.
1.4  Комісія не розглядає питань, які належать до компетенції виборчих  комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення. В разі одержання комісією листів і звернень, розгляд яких не входить до   її  компетенції, вона передає їх у виконавчий апарат районної ради.
1.5 Комісія стосовно депутата, який порушив правила етики вживає такі заходи  впливу:
– усне зауваження;
– зауваження з занесенням до протоколу засідання;
– вносить на розгляд ради пропозиції про:
а) позбавлення депутата права виступу на 1-3 засіданнях;
б) повідомлення через засоби масової інформації фактів про порушення депутатом норм депутатської етики та про заходи впливу, яких вживала рада до нього.
– готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата ради.
1.6      Питання пов’язані з порушенням правил депутатської етики, розглядаються за:
– письмовою заявою депутата або групи депутатів;
– листами і зверненнями виборців;
– власною ініціативою, якщо постанову про це прийнято більшістю її членів.

IV (2). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ, ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

2.1 Комісія  за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання про стан боротьби зі злочинністю та охороною громадського порядку, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях.
2.2 Комісія за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або з власної ініціативи:
– вивчає  питання, віднесені до відання ради та аналізує роботу підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
– здійснює контроль за дотриманням  і реалізацією Конституції та  законів України, нормативних актів Верховної Ради України, Президента  України  та Кабінету Міністрів України;
– вивчає доцільність та ефективність дій районної державної адміністрації, її посадових осіб по делегованих повноваженнях  з питань, віднесених до компетенції комісії, готує та подає відповідні проекти рішень /висновки/ на розгляд районної ради;
– може звертатися з клопотанням до суду, прокуратури про перегляд в порядку    нагляду справ згідно з чинним законодавством України;
– попередньо обговорює кандидатури посадових осіб, які відповідно до Конституції та законів України обираються, призначаються або затверджуються районною радою, заслуховує та готує для розгляду радою відповідні висновки щодо цих кандидатур;
– взаємодіє з органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державною контрольно-ревізійною службою, іншими контролюючими органами, установами та організаціями;
– здійснює відповідно до законодавства контроль та подає свої висновки з питань житлового законодавства, приватизації, надання комунальних, інших послуг населенню в межах визначених законом повноважень;
– дає консультації та готує юридичні висновки для  органів місцевого самоврядування, громадян, об’єднань громадян, тощо;
– сприяє дотриманню вимог законодавства з питань реабілітації жертв політичних репресій в Україні, подає свої рекомендації з цих питань;
– при необхідності розглядає звернення громадян щодо дотримання законності при організаційно-правових основах боротьби з організованою злочинністю, попереднього ув’язнення, оперативно-розшукової  роботи , боротьби з корупцією й інших нормативних актів з цих питань;
– попередньо розглядає подання та протести прокурора, готує по них проекти рішень; розглядає всі інші питання, які відносяться до її відання та районної ради.
2.3 Комісія  у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи.

IV (3). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ
БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ 

3.1  Керуючись  Бюджетним  кодексом України, комісія здійснює  контроль за підготовкою проекту районного бюджету згідно з встановленими термінами.
3.2 Комісія з питань бюджету та фінансів спільно з комісією з питань соціально-економічного розвитку   та іншими профільними  комісіями районної ради за дорученням ради або за власною  ініціативою попередньо  розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку району, звіти про їх виконання, висновки та пропозиції з цих питань і подає їх  на розгляд районної ради.
3.3 Комісія за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою:
– вивчає питання, віднесені до відання районної ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм  власності та їх посадових осіб, за результатами перевірки подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради;
– здійснює контроль за своєчасним виконанням дохідної та видаткової частини районного бюджету, витрачання бюджетних коштів, в тому числі коштів фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;
– здійснює контроль за звітом, який подає районна державна адміністрація, про використання коштів резервного фонду районного бюджету;
– здійснює контроль за  виконанням районною державною адміністрацією рішень районної ради в частині витрат і збереження коштів;
– спільно з комісією з питань соціально-економічного розвитку та підприємництва  здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, фінансуванням районних цільових програм, збереженням та використанням  майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району;
– вивчає питання інвестиційної діяльності органів виконавчої влади, законності та ефективності використання фінансових ресурсів;
– надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету . В ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до районного бюджету і вносить відповідні пропозиції районній раді;
– готує і подає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;
– розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”;
– розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.
3.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування  в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи за письмовим дорученням голови районної ради, його заступника, президії ради або сесії ради.
3.5. Свої висновки комісія може подавати на розгляд постійних комісій або президії районної ради   для попереднього обговорення.

IV (4). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ 3 ПИТАНЬ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

4.1 Комісія з соціально-економічного розвитку та підприємництва за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм  соціально-економічного розвитку, розвитку підприємництва та звіти про їх виконання, вивчає питання   впровадження нових видів діяльності; вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, готує висновки з цих питань, інформує районну раду.
4.2 Комісія з соціально-економічного розвитку та підприємництва   спільно з комісією з питань бюджету та фінансів розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного і культурного розвитку району звіти про їх виконання . висновки та пропозиції з цих питань і подає їх на розгляд районної ради.
Комісія вивчає питання дотримання і виконання всіма місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог єдиної державної  політики у сфері підприємництва.
4.3 Комісія за дорученням районної ради, її голови, заступника голови районної ради або за власною    ініціативою :
– вивчає діяльність підприємств, установ та організацій з питань, підзвітних і підконтрольних районній раді;
– здійснює контроль за виконанням рішень районної ради та делегованих повноважень районній державній’ адміністрації в межах своєї компетенції з питань соціально-економічного розвитку та підприємництва;
– регулярно інформує районну раду про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм;
– вивчає питання дотримання законності в питаннях реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, видачі місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування дозвільних документів, доцільність введення будь-яких заборонних або обмежувальних заходів у здійсненні виробничої та підприємницької діяльності, приписів, постанов, рішень інших нормативно-правових актів;
– сприяє залученню інвестицій, виробленню та впровадженню сприятливої інвестиційної політики з метою активізації нарощення темпів розвитку  виробництва, розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу, працевлаштування населення.
4.4 Комісія в питаннях, які належать до її відома, та порядку визначеним цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали і документи.

IV (5). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СІЛЬСЬКОГО,
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 5.1 Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та бере участь у впровадженні рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, розвитку сільського та лісового господарства, дотримання екології та раціонального природокористування, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях районної ради.
5.2 Комісія за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або з власної ініціативи:
– вивчає питання, віднесені до відання районної ради, аналізує питання роботи  підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, за результатами перевірки подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради;
– попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються районною радою і визначені в Земельному Кодексі України, Лісовому Кодексі України, та інших законодавчих актах України ;
– вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності фермерських та інших господарств в районі;
–  вивчає та подає пропозиції щодо правових, економічних, соціальних та організаційних умов діяльності сільськогосподарських організацій району; готує пропозиції щодо впровадження регіональних програм і контрактів з питань виробництва, заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, покращення надходжень до бюджетів від агропромислового комплексу;
– по зверненні сільських, селищної рад готує висновки на розгляд ради з питань відведення масивів для  санітарної вирубки лісу;
– організовує вивчення навколишнього природного середовища та інформування населення району про його стан;
– здійснює контроль за виконанням екологічних програм, захистом природних ресурсів, особливо об’єктів природно-заповідного фонду;
– розглядає з урахуванням екологічних вимог проекти планування та забудови населених пунктів, впровадження інвестиційних програм;
– розглядає інші питання які відносяться до її відання.
5.3 Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеним цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи.

IV (6). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ
ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ, ДОРОЖНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

6.1 Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає  питання розвитку промисловості, торгівлі, дорожнього господарства, транспорту і зв’язку, готує висновки з цих питань, виступає на сесіях. Комісія за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або з власної ініціативи:
– вивчає питання віднесенні до відання районної ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
– попередньо розглядає і погоджує проекти рішень районної ради з питань розвитку дорожнього і транспортного господарства, мереж газового господарства і електропостачання, засобів зв’язку, які входять в програму соціально-економічного та  культурного розвитку району та інші програми;
– розглядає питання стану  розвитку промисловості району, побутового та житлово-комунального господарства;
– вивчає та подає пропозиції  щодо діяльності промислових підприємств, дорожніх організацій , організацій з транспортного обслуговування населення та  організацій, які надають послуги зв’язку в районі;
– вивчає та подає пропозиції щодо діяльності будівельних організацій в районі; розглядає скарги та пропозиції від населення про діяльність дорожніх організацій, організацій з транспортного обслуговування   населення та організацій, які надають послуги зв’язку в районі;
– вивчає потреби населення та подає пропозиції щодо покращення побутового обслуговування і житлово-комунального господарства, забезпечення населення якісним та безперебійним зв’язком;
– контролює заходи по благоустрою населених пунктів, санітарній очистці та озелененню, використанню коштів на такі цілі;
– розглядає питання стану дорожньо-шляхового господарства в районі, та  вносить пропозиції щодо його покращення;
– розглядає інші питання, які віднесені до відома районної ради та комісії;
6.2 Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи.

IV (7). ПОВНОВАЖЕННЯ  КОМІСІЇ З ПИТАНЬ
ФІЗКУЛЬТУРИ, 
СПОРТУ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

7.1 Комісія за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою:
– вивчає питання, віднесені до відання ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
– бере участь у розробці проектів комплексних і цільових перспективних програм розвитку туристичної індустрії, фізичної культури і спорту, подає їх у встановленому порядку  на розгляд президії та  затвердження сесії районної ради;
– координує та контролює виконання комплексних і цільових програм з питань фізичної культури, спорту, туризму;
– залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації,  добровільні спортивні товариства, федерації з різних видів спорту;
– сприяє запровадженню системи соціального захисту спортсменів та спортсменів-інвалідів. тренерів, інших фахівців;
– вносить пропозиції щодо інвестування розвитку фізичної культури і спорту  та туризму;
– сприяє проведенню фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи, розвитку   спорту серед всіх верств населення;
– організовує та бере участь у проведенні спортивних конкурсів, змагань, інших заходів;
– вивчає та аналізує стан розвитку туризму в районі, подає свої висновки щодо стимулювання ринкових відносин в цій галузі, активного впливу туризму на розвиток суміжних галузей  економіки, зайнятості населення захисту навколишнього природного середовища, поліпшення охорони пам’яток історії та культури;
– аналізує роботу підприємств, установ, організацій та фізичних осіб щодо створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів, розширення та підвищення якості туристичних послуг, що надаються вітчизняним та іноземним туристам;
– розглядає інші питання, які віднесені до відання районної ради та комісії.
7.2.     Комісія по питаннях, які належать до її відання, у порядку, визначеному цим Положенням, Законом України ” Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали та документи.

IV (8). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ОСВІТИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

8.1 Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає  питання державної політики в галузі освіти та  молодіжної політики.   В межах її компетенції, подає свої  рекомендації щодо цих питань та готує висновки, виступає на сесіях районної ради.
8.2 Комісія за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або з власної ініціативи:
– вивчає  питання віднесені до відання районної ради, діяльність  підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
– розглядає та вивчає питання виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, задоволення інтересів;
– подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників;
– розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей, учнівської та студентської молоді;
– здійснює контроль за розвитком мережі закладів освіти та установ,  організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарського обслуговування; здійснює контроль за координацією навчання і виховання дітей, розвитку українських традицій, звичаїв та обрядів;
– здійснює контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти , атестацією їх закладів , що перебувають у комунальній власності;
– сприяє розвитку та організації діяльності соціальних служб для молоді, інформаційно-довідкових закладів та служб соціальної допомоги і підтримки сім’ї, жінок, дітей та молоді; розглядає проекти місцевих програм з питань освіти, молодіжної політики, та регулярно інформує районну раду про хід виконання цих цільових програм;
– розглядає інші питання, які віднесені до відома районної ради та комісії.
8.3 Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеним цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх  філій та відділень необхідні матеріали і документи.

IV (9). ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО, ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА  ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

9.1 Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі культури, засобів масової інформації, національного та духовного відродження в межах її компетенції, подає свої рекомендації щодо цих питань та готує висновки, виступає на сесіях районної ради.
9.2  Комісія за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або з власної ініціативи:
– вивчає питання віднесені до відання районної ради, діяльність підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
– здійснює контроль за діяльністю закладів культури, координацією їх дій з педагогічними, виробничими колективами,   сім’ями, громадськістю з питань розвитку українських    традицій, звичаїв та обрядів; .
– взаємодіє з політичними партіями та громадськими організаціями, засобами масової інформації;
– взаємодіє  в питаннях національного та духовного відродження з релігійними організаціями;
– обговорює питання заснування засобів масової інформації ради, готує на сесію ради пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників;
– розглядає проекти місцевих програм з питань культури, засобів масової інформації, національного та духовного відродження та регулярно інформує районну раду про хід виконання цих цільових програм;
– аналізує та вносить пропозиції з питань збереження об’єктів історичної та культурної спадщини;
– розглядає інші питання, які віднесені до відома районної ради та комісії.
9.3 Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеним цим Положенням, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи.

IV (10). ПОВНОВАЖЕННЯ  КОМІСІЇ  З  ПИТАНЬ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  ТА  ОХОРОНИ  ЗДОРОВЯ 

10.1 Комісія за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання соціального захисту, охорони здоров’я, готує висновки з цих питань, виступи  на сесії.
10.2 Комісія за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або з власної ініціативи:
– вивчає питання віднесені до відання ради, діяльність  підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації їх керівникам, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
– розглядає та подає висновки та проекти рішень раді щодо соціального захисту громадян похилого віку, який може забезпечуватись за рахунок коштів з різних джерел надходжень;
– здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту ветеранів війни, реабілітованих та інших пільгових категорій;
– сприяє у  допомозі багатодітним  сім’ям;
– подає рекомендації раді про утворення  фондів соціальної допомоги інвалідам та  порядок і умови витрачання коштів цих фондів згідно діючого   законодавства;
– розглядає пропозиції щодо створення робочих місць, призначених   для працевлаштування інвалідів на підприємствах, установах, організаціях   незалежно від форм власності;
– розглядає питання надання інвалідам грошових виплат, пенсій, допомог і  одноразових виплат, забезпечення медикаментами, технічними й іншими засобами;
– розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування та організацій і громадян з проблем щодо різних аспектів соціального становища жінок, дітей, сім’ї, демографічних  проблем;
– розглядає інші  питання, які відносяться до відання комісії.
10.3 Комісія у питаннях, які належать до її відання у порядку визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, має право отримувати від керівництва державних органів, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень необхідні матеріали і документи.

 V. ПРАВА    ПОСТІЙНОЇ   КОМІСІЇ

Постійна комісія має право:
5.1 Повідомити через засоби масової інформації  чи іншим чином  про  внесення на розгляд районної ради  проектів рішень, що належать до її компетенції, та звертатись до  установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.
5.2 Заслуховувати посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми  власності з питань, що належать до її компетенції .
Посадові  особи зобов’язані прибути на її засідання, та  дати роз’яснення і необхідну інформацію щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень.  Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.
5.3 Вносити пропозиції і поправки під час розгляду проектів рішень районної ради на своєму засіданні або пленарних засіданнях ради.
5.4 Узагальнювати  та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на  розгляд   районної ради.
5.5 Вносити  пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звітів  посадових осіб районної державної адміністрації про їх роботу  щодо виконання делегованих повноважень.
5.6 Тлумачити окремі положення рішень районної ради з питань, віднесених до її відання, давати   роз’яснення щодо  порядку їх застосовування.

VI . ОБОВ’ЯЗКИ  ПОСТІЙНОЇ   КОМІСІЇ 

6.1 Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень  районної  ради для розгляду на пленарних    засіданнях районної ради, здійснювати попередній розгляд,   редагування та підготовку питань, що належать до їх  відання.
6.2 Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.
6.3 Виконувати доручення районної ради та її голови з питань, що належать до   її відання та  організаційної роботи, інформувати раду та голову ради про   хід їх виконання.
6.4 Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати   звернення громадян і своєчасно реагувати на них.
6.5 У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії   своїх обов’язків районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати, реорганізувати  постійну  комісію  у  порядку,  передбаченому  Законом  України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та Регламентом районної ради.

 

Заступник керівника
виконавчого апарату районної ради                                                                     М.П. Іваник