Відбулась 34 сесія районної ради

Відбулась 34 сесія районної ради

Сьогодні, під керівництвом голови районної ради Романа Гринишина відбулась 34 сесія районної ради.

Відбулась 33 сесія районної ради

Відбулась 33 сесія районної ради

В четвер, 25 червня, під керівництвом голови районної ради Романа Гринишина відбулась 33 сесія …

Відбулася 32 сесія районної ради

Відбулася 32 сесія районної ради

Злагоджено та оперативно, під керівництвом голови районної ради Романа Гринишина, сьогодні, 14 травня 2020 року, відбулось …

Рогатинську районну лікарню підтримали місцеві меценати

Рогатинську районну лікарню підтримали місцеві меценати

За підтримки райдержадміністрації та районної ради було налагоджено співпрацю між меценатами Рогатинщини і комунальним …

Відбулася 31 сесія районної ради

Відбулася 31 сесія районної ради

Сьогодні, 23 квітня, під керівництвом голови районної ради Романа Гринишина відбулась 31 сесія районної ради. Зважаючи на …

Попередня
Наступна

Голова ради вітає!

Шановні друзі!

     Щиро вітаю Вас на офіційному сайті Рогатинської районної ради.
Рогатинська земля – це край багатих національних традицій, високого рівня культури, батьківщина талановитих та працьовитих людей, колиска всесвітньовідомої Роксолани – Насті Лісовської. Тут на кожному кроці подих історії, великої і самобутньої, яка писалась мечем і вогнем, горем і радістю впродовж більше як вісімсот років.
Одним із головних принципів діяльності ради є відкритість її діяльності, забезпечення прозорості у прийнятті рішень та готовності до конструктивного діалогу з громадою.
На сайті Ви зможете отримати повну та достовірну інформацію про структуру ради, роботу депутатського корпусу, постійних комісій, рішення ради, переглянути новини та інформаційні повідомлення.
Впевнений, що наша співпраця і спільні зусилля сприятимуть всебічному розвитку Рогатинщини.

З повагою
голова районної ради
Роман Гринишин

Рогатинська районна рада > Новини > Інформаційне повідомлення щодо проведення регіональної науково-практичної конференції “Українське націоналістичне підпілля в 20-50-х рр. ХХ ст. на теренах Західної України”

Інформаційне повідомлення щодо проведення регіональної науково-практичної конференції “Українське націоналістичне підпілля в 20-50-х рр. ХХ ст. на теренах Західної України”

Рогатинська районна рада
Рогатинська районна державна адміністрація
кафедра історії України ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника
Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти
Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби
Львівське земляцтво Братів-Рогатинців

Інформаційне повідомлення

16 травня 2017 р. в м. Рогатині відбудеться регіональна науково-практична конференція “Українське націоналістичне підпілля в 20-50-х рр. ХХ ст. на теренах Західної України, присвячена 110-ій річниці з дня народження Романа Шухевича.

Напрямки роботи конференції

 1. Ідеологічні засади українського націоналістичного руху 20 – 50-х років ХХ ст.
 2. Історія та проблеми дослідження українського націоналістичного руху.
 3. Постаті провідників/ць та учасників/ць націоналістичного руху.
 4. Історія руху опору ОУН-УПА.
 5. Український визвольний рух у комеморативних практиках та політиці пам’яті.

Матеріали конференції будуть опубліковані в “науковому і культурно-просвітньому краєзнавчому часописі Галичина”.

Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Обсяг оригінальної статті – 6–12 сторінок тексту, оглядових – до 12 сторінок, коротких повідомлень – до 3 сторінок.
 2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститись в одному файлі.
 3. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт “Times New Roman Cyr”, кегль 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1 см (30 рядків по 60–64 символи).
 4. Малюнки повинні подаватись в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.
 5. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word.
 6. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України ” (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1).

  Статті пишуться за схемою:
  – УДК (у лівому верхньому куті аркуша);
  – автор(и) (ім’я, прізвище; жирним шрифтом, курсивом у правому куті);
  – назва статті (заголовними буквами, жирним шрифтом);
  – резюме й ключові слова українською мовою;
  – постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’я­зання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  – виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямі;
  – список використаних джерел подавати згідно з новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84, який набув чинності з 1 липня 2007 року;
  – резюме й ключові слова англійською мовою;
  – резюме й ключові слова російською мовою.

 1. Поклики у “Науковому і культурно-просвітньому краєзнавчому часописі Галичина” є підрядково-прикінцеві. (Автор виставляє маленькі арабські цифри на потрібному місці у тексті, пропонуючи посилання на історичні джерела та літературу наприкінці своєї статті).

До статті додається супровідна сторінка з такими персональними даними автора/авторів: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса та контактний телефон, e-mail.
Відповідальність за редагування та достовірність інформації (наведених даних, цитат, фактів та посилань) несе автор публікації. Тексти доповідей приймаються до 30 квітня 2017 р. електронною поштою.
Після розгляду Оргкомітетом статей і тез кожному автору буде повідомлено про прийняття чи відхилення його тексту, та, відповідно, запрошення до участі в конференції і додаткова інформація про місце її проведення.
У програмі конференції передбачено презентацію наукової літератури і відвідання історичних пам’яток Прикарпаття.

Адреси для кореспонденції:

Cвітлана Багрій –
тел. 0989229246, e-mail: svitlana.bahriy@gmail.com
Олег Єгрешій –
тел. 0677383657, e-mail: ludyna@ukr.net
Сергій Адамович –
тел. 0982931368, e-mail: s.adamovych@gmail.com